ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์ สาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวดาอีย๊ะ ละลิหมุด ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^