สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ 0808616013

Norther Lights

นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 083-5505845

Norther Lights

นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 061-0913428

Norther Lights

นายสิทธาวุฒิ มาสี

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 063-1784331

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^