สาขาวิชาช่างยนต์

Norther Lights

นายธีรพงษ์ สารพงษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

หมายเลขโทรศัพท์ 098-1282517

Norther Lights

นางปุณจิรา หมอทรัพย์

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 092-0927695

Norther Lights

นายประยูร สีลาดเลา

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 085-225-1341

Norther Lights

นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 087-6646927

Norther Lights

นายไชยยา จันทา

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 087-1615353

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^