สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5 Terre

นางสาววิชญาดา จันทร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขโทรศัพท์ 084-1544133

Norther Lights

นายวรสิทธิ์ โสภณ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4787141

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^