สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5 Terre

นายนพรัตน์ แก้วน้อย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หมายเลขโทรศัพท์ -

Norther Lights

นายสุชิน คนดี

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 096-8609545

5 Terre

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-9130385

Norther Lights

นายกีชา จันดาเปรม

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 092-4875156

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^