สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5 Terre

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 089-9130385

Norther Lights

นายกีชา จันดาเปรม

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 092-4875156

Norther Lights

นายณัฐพร มะลิวัลย์

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 062-3845862

Norther Lights

นางสาววิชญาดา จันทร

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 084-1544133

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^