ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัย

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

28 เม.ย. 2565 0 223

นางสาววิชญาดา จันทร หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-1544133 นายวรสิทธิ์ โสภณ ครูประจำแผนกวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 089-4787141

1
^