คณะผู้บริหาร

5 Terre

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 064-5254455

Norther Lights

ว่าที่ร้อยตรี นิธิภัทร บุญญโส

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 087-5702714

Norther Lights

นางปุณจิรา หมอทรัพย์

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 092-0927695

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^