คณะผู้บริหาร

5 Terre

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 064-5254455

Norther Lights

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 082-2944463

Norther Lights

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 084-9458267

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^