นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
เจ้าหน้าที่
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
เจ้าหน้าที่
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวจันทิมา บัวงาม
นางสาวจันทิมา บัวงาม
เจ้าหน้าที่
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุณิสา ภูผา
นางสาวสุณิสา ภูผา
เจ้าหน้าที่
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
เจ้าหน้าที่


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865