นางสาวจารุณี  ลอยลม
นางสาวจารุณี ลอยลม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนก
นายอำนาจ สำเริงราช
นายอำนาจ สำเริงราช
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
บุคลากรประจำแผนก


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865