นายทศพล สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวชนินาถ สะอาดดี
นางสาวชนินาถ สะอาดดี
บุคลากรประจำแผนก


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865