นายไชวัฒน์ ใหม่วงศ์
นายไชวัฒน์ ใหม่วงศ์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว
นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว
บุคลากรประจำแผนก


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865