นางสาวปราณี  มงคลสัจจา
นางสาวปราณี มงคลสัจจา
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร
บุคลากรประจำแผนก
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
บุคลากรประจำแผนก
นายณัฐพร  มะลิวัลย์
นายณัฐพร มะลิวัลย์
บุคลากรประจำแผนก


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865