นายสวัสดิ์ ทองมาก
นายสวัสดิ์ ทองมาก
จ้างเหมาบริการ
นางฤดี ฤกษ์งาม
นางฤดี ฤกษ์งาม
จ้างเหมาบริการ
นางเหนียม คนมี
นางเหนียม คนมี
จ้างเหมาบริการ


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865