นายประสงค์ ช้างเพชร
นายประสงค์ ช้างเพชร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายโสภี จอมเผือก
นายโสภี จอมเผือก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865