ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ไฟล์เอกสาร :  file_20042020040955.pdf
วันที่ :  20 เมษายน 2563
ประกาศโดย :  อลิสรา วันแก้ว (พัสดุ)
ผู้เข้าชม :  70 ครั้ง


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865