ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา  แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสาร :  file_20032020123625.rar
วันที่ :  20 มีนาคม 2563
ประกาศโดย :  อลิสรา วันแก้ว (พัสดุ)
ผู้เข้าชม :  102 ครั้ง


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865