ใบสมัครและรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

ใบสมัครและรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

ไฟล์เอกสาร :  file_12112018031519.pdf
วันที่ :  12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย :  อลิสรา วันแก้ว (พัสดุ)
ผู้เข้าชม :  294 ครั้ง


Copyright © 2019 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865