เรื่อง : ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจาปีการศึกษา 2561 26 ธันวาคม 2561
เรื่อง : ใบสมัครและรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 กรกฏาคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 18 ตุลาคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 กันยายน 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 มิถุนายน 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มีนาคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 18 มกราคม 2561
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง : กำหนดลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 14 กันยายน 2561
เรื่อง : ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 18 พฤศจิกายน 2557


Copyright © 2019 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865