รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปรัชญาวิทยาลัย นายก New Server ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพปากท่
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (การเขียนแผนธุรกิจ)
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (การเขียนแผนธุร... 22 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1... 23 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปี 2563... 28 ม.ค. 63
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชางานเทคน... 11 พ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำป... 28 ส.ค. 62
ดูทั้งหมด

วารสารวิทยาลัย

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน... 12 มิ.ย. 63
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “การอาชีพปากท่อเกมส์”... 21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562... 21 ม.ค. 63
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256... 21 ม.ค. 63
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุ... 21 ม.ค. 63
ดูทั้งหมด

จัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภั... 20 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา แบบที... 20 มี.ค 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 9 ม.ค. 63
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865