ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการติดต่อ

สามารถติดต่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อได้ตามเอกสารแนบ

โหลดเอกสารประกอบ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865