แผนที่ / ที่ตั้ง

แผนที่ / ที่ตั้ง

 แผนที่ google maps

จากแยกห้วยชิน - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกห้วยชิน - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - ทุ่งหลวง - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - ทุ่งหลวง - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865