เจ้าหน้าที่

 นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย

นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอลิสรา วันแก้ว

นางสาวอลิสรา วันแก้ว

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววนิดา คงกะพันธ์

นางสาววนิดา คงกะพันธ์

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจันทิมา บัวงาม

นางสาวจันทิมา บัวงาม

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนภัสสร สว่างพื้น

นางสาวนภัสสร สว่างพื้น

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุณิสา ภูผา

นางสาวสุณิสา ภูผา

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวน้องทราย เต็มทวี

นางสาวน้องทราย เต็มทวี

เจ้าหน้าที่

 • บุคลากรทางการศึกษา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865