แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • หัวหน้าแผนกวิชา

นายทศพล สิงห์ทอง

นายทศพล สิงห์ทอง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ

นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ

นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow