แผนกวิชาบัญชี

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

แผนกวิชาบัญชี

 • หัวหน้าแผนกวิชา

 นางสาวจารุณี ลอยลม

นางสาวจารุณี ลอยลม

แผนกวิชาบัญชี

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

นางอรอนงค์ ผึ่งผาย

นางอรอนงค์ ผึ่งผาย

แผนกวิชาบัญชี

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

นายอำนาจ สำเริงราช

นายอำนาจ สำเริงราช

แผนกวิชาบัญชี

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

นางสาววรัมพร อินทรา

นางสาววรัมพร อินทรา

แผนกวิชาบัญชี

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865