แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาววิชญาดา จันทร

นางสาววิชญาดา จันทร

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

 นายณัฐพร มะลิวัลย์

นายณัฐพร มะลิวัลย์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865