แผนกวิชาช่างยนต์

นายไชยยา จันทา

นายไชยยา จันทา

แผนกวิชาช่างยนต์

 • หัวหน้าแผนกวิชา

 นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย

นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย

แผนกวิชาช่างยนต์

 • บุคลากรประจำแผนกวิชา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865