จ้างเหมาบริการ

นายบุญรอด กุมกร

นายบุญรอด กุมกร

จ้างเหมาบริการ

 • บุคลากรทางการศึกษา

นายสวัสดิ์ ทองมาก

นายสวัสดิ์ ทองมาก

จ้างเหมาบริการ

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางฤดี ฤกษ์งาม

นางฤดี ฤกษ์งาม

จ้างเหมาบริการ

 • บุคลากรทางการศึกษา

นางเหนียน คนมี

นางเหนียน คนมี

จ้างเหมาบริการ

 • บุคลากรทางการศึกษา

นายสุชาติ แสงอ้วน

นายสุชาติ แสงอ้วน

จ้างเหมาบริการ

 • บุคลากรทางการศึกษา

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865