ผู้บริหาร

นายพิศาล ปฤษณารุณ

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้บริหาร

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

ผู้บริหาร

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์

ผู้บริหาร

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Authors

 • Image description

  Htmlstream

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  Pixeel

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow
 • Image description

  WrapBootstrap

  This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details.

  Follow

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865