วารสารวิทยาลัย

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

ายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)