วารสารวิทยาลัย

  • 15 ส.ค. 63

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

ายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865