ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายพิศาล ปฤษณารุณ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศาล ปฤษณารุณ ประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายหัสชัย ชัยหา กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีการแนะนำแนวทาง ต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี