ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ในระหว่าง วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865