สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางฤดี ฤกษ์งาม
นางฤดี ฤกษ์งาม
บุคลากรทางการศึกษา
จ้างเหมาบริการ
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
นางสาวสุณิสา ภูผา
นางสาวสุณิสา ภูผา
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาบัญชี

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865