สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางสาวน้องทราย เต็มทวี
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่
นายวัชระ พงษ์รอด
นายวัชระ พงษ์รอด
หัวหน้าแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่
นายสมเกียรติ แสงหฤทัย
นายสมเกียรติ แสงหฤทัย
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานขับรถ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865