สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นายณัฐพร มะลิวัลย์
นายณัฐพร มะลิวัลย์
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางเหนียน คนมี
นางเหนียน คนมี
บุคลากรทางการศึกษา
จ้างเหมาบริการ