สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นายบุญรอด กุมกร
นายบุญรอด กุมกร
บุคลากรทางการศึกษา
จ้างเหมาบริการ
 นายณัฐพร มะลิวัลย์
นายณัฐพร มะลิวัลย์
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865