สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
หัวหน้าแผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายบุญรอด กุมกร
นายบุญรอด กุมกร
บุคลากรทางการศึกษา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865